02

Cal qualsevol programari o programari especial per a llegir l’eBook?

La majoria de l’eBooks pot ser llegit sense problemes per programes que tenen ordinadors. Llibres electrònics en el format. PDF (com en aquest cas) és recomanable utilitzar Adobe Reader que es pot descarregar de forma gratuïta a través de http://www.adobe.com en algunes ocasions pot rebre l’eBook com un document comprimit o zip i en aquest cas ha de ser usat www.winzip.com  per descomprimir. Normalment ordinadors descomprimir documentació automàticament.